NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE

W tym porządku najważniejsze miejsce zajmują krucjaty i ich bohaterowie — olśniewające wcielenia ducha średnio­wiecza i całej ludzkości. „Przypadają ostatnie lata Polski he­roicznej na ten czas właśnie, kiedy zachodnie chrześcijaństwo, ożywione do najwyższego stopnia duchem rycerskim, rozpo­czyna zawód krucjat i wydaje najwyższe wieków średnich cha­raktery. Zaiste nie wyrówna żaden z Bolesławów owemu God- frydowi de Bouillon, młodemu wodzowi całego chrześcijań­stwa, który prostoduszny jak dziecko, czysty jak dziewica, silny jak olbrzym, rozumny jak stary polityk, zdawało się, że pokazał w osobie swojej światu postać archanioła” (VII, 115). Na skali romantycznych ocen była to kwalifikacja niemal nie­dościgła — niewielu zasłużyło sobie na miano „archaniołów”; „dziecko” i „dziewica” zaś’u romantyków znajdywały się za­wsze na prawie najwyższych szczeblach hierarchii bytów. Zdu­miewa tu jedynie „stary polityk” — tymi Mickiewicz na ogół gardził, ale z całą otwartością dopiero w swym okresie mesjanistycznym. Czystość, niewinność, olbrzymiość — to cechy powszechnie przypisywane przez romantyków ludziom śred­niowiecza. Jak wynika z dokończenia wywodu, Polska dopiero w dal­szym toku dziejów będzie godna wziąć „miecz krucjaty”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.