Posts Tagged ‘skala’

Reformowanie budżetu państwowego

Aktualnie kraje, które nie są w stanie skutecznie reformować własnej gospodarki dość szybko oceniane są przez inwestorów jako absolutnie niegodne zainteresowania a liczne instytucje finansowe, które już niejednokrotnie zawiodły cały świat swoimi nietrafionymi prognozami wypłacalności kredytowej licznych podmiotów dzisiaj czują presją, z jaką dotychczas nikt się nie spotkał. Politycy są odpytywani dosłownie przez swoich wyborców zarówno z wiedzy ekonomicznej, swoich decyzji politycznych z przeszłości jak i merytorycznych planów na przyszłość. Te partie, które nie są w stanie wykazać się w mediach wiedzą ekonomiczną i nie mają propozycji na reformy, dość szybko zostają przez społeczeństwo obywatelskie odsunięte od władzy. A brak rządu przez długie tygodnie czy miesiące bardzo szybko zaowocować może poważnymi tarapatami ekonomicznymi i zawirowaniami budżetowymi na masową skalę. W istocie więc niejednokrotnie za finansowy brak wierzytelności państwa odpowiadają tak samo politycy jak i społeczeństwa.

Nie daj się nabrać na przekręt inwestycyjny

Inwestowanie w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest doskonałym pomysłem na uzyskanie niezależności finansowej. Korzyści z zakupu akcji to nie tylko wzrost jej wartości. To także możliwość udziału w zyskach spółki poprzez otrzymywanie dywidendy i szansa na decydowanie o jej przyszłości dzięki zabieraniu głosu na walnych zgromadzeniach. Rynek kapitałowy w Polsce cały czas się rozwija a przedsiębiorstwa, aby być bardziej wiarygodne i móc bez problemu pozyskać potrzebny do rozwoju kapitał informują coraz lepiej inwestorów o prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach. Zyskuje na tym cały rynek a inwestycje w akcje stają się bezpieczniejsze. Spółki giełdowe przeznaczają kapitał na bardzo dochodowe przedsięwzięcia, które w długim terminie mają dać udziałowcom zasłużone zyski. Trzeba jednak z uwagą dobierać firmy do portfela. Niestety w Polsce w środowisku wielkiego biznesu panuje przekonanie, że inwestorzy indywidualni to łatwe i naiwne źródło finansowania. Szczególnie widać to na rynkach alternatywnych np. NewConnect, w których emisja akcji jest prostsza i spółki nie mają obowiązku raportowania o swoich wszystkich poczynaniach.