Posts Tagged ‘pozew zbiorowy w sprawie kredytów we frankach’

Nie daj się nabrać na przekręt inwestycyjny

Inwestowanie w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest doskonałym pomysłem na uzyskanie niezależności finansowej. Korzyści z zakupu akcji to nie tylko wzrost jej wartości. To także możliwość udziału w zyskach spółki poprzez otrzymywanie dywidendy i szansa na decydowanie o jej przyszłości dzięki zabieraniu głosu na walnych zgromadzeniach. Rynek kapitałowy w Polsce cały czas […]